Hvatači nečistoće, nivokazi i vizirna stakla

Hvatači nečistoće su neizbezan element svakog sistema i primenjuju se u svim granama privrede. Osnovni zadatak hvatača nečistoće jeste da zadrže nečistoće čije prisustvo može da ošteti pogon ili kontaminira sredinu. Propusnost mrežice (svetli otvor) se bira prema zahtevu koliko velike nečistoće hvatač treba da zadrži.

Prema tipu, mogu biti aksijalni hvatači nečistoće, radijalni hvatači nečistoće ili kosi hvatači nečistoće. Prema načinu ugradnje mogu biti sa hvatači nečistoće sa prirubnicama, navojni hvatači nečistoće, hvatači nečistoće sa krajevima za zavarivanje.

Hvatači nečistoće za gasove sa prirubničkim vezama - radijalni tip

Hvatači nečistoće za gasove sa prirubničkim vezama - radijalni tip

Koriste se na delovima cevovoda gde je prigodnija ugradnja od aksijalnog tipa. Ovakav tip se primenjuje u instalacijama visokog pritiska. Kućište se izrađuje od ugljeničnih ili nerđajućih čelika. Krajevi ventila mogu biti navojni, zavarivački SW, BW i prirubnički. Proizvode se za pritiske od PN6-PN300bar i u veličinama od DN15-DN300. Finoća filtriranja zavisi od zahteva i može biti od 5µm-25µm (fina filtracija) ili od 25µm-200µm (gruba filtracija). Materijal sita je nerđajući čelik.

TIP:EHN-RT-SP 

Hvatači nečistoće sa krajevima za zavarivanje - aksijalni tip

Hvatači nečistoće sa krajevima za zavarivanje - aksijalni tip

Osim krajeva za zavarivanje, hvatači nečistoće mogu biti   prirubnički ili navojni. Kućište se izrađuje od prohroma ili čelika, zavisno od gasa, a mrežica filtera je od prohroma.  Proizvode se za pritiske od PN6- PN300 bar i u veličinama od DN15-DN300. Finoća filtriranja zavisi od zahteva i može biti od 5µm-25µm (fina filtracija) ili od 25µm-200µm (gruba filtracija).  

TIP:EHN-A-SZ   

Nivokazi sa navojnim krajevima i rasteretnom slavinom

Nivokazi sa navojnim krajevima i rasteretnom slavinom

Primenjuju se za očitavanje nivoa tečnosti u rezervoaru. Staklena cev nivokaza je zaštićena prohromskom cevi koja je sa obe strane otvorena kako bi omogućila jasnije očitavanje nivoa u posudi. Zaptivanje je rešeno tako da dodatnim pritezanjem navrtke, nije moguće ugroziti staklenu cev. Nivokazi mogu biti i sa prirubničkim vezama.

TIP:EN-SN 

Hvatači nečistoće od plastike - radijalni tip

Hvatači nečistoće od plastike - radijalni tip

Krajevi hvatača nečistoće mogu biti navojni, prirubnički, zavarivački ili za crevo. Materijal kućišta je PEHD (polietilen visoke gustine) ili PPHD (polipropilen visoke gustine). Proizvode se u veličini DN10-DN50 i za pritiske do PN16 bar.  Primenjuju se u postrojenjima za rad sa HCl.

TIP:EHN-PE

Vizirna stakla sa prirubničkim krajevima

Vizirna stakla sa prirubničkim krajevima

Primenjuju se gde je dovoljna vizuelna kontrola protoka. Proizvode se sa prirubničkim krajevima,krajevima za zavarivanje SW, BW ili navojnim krajevima. Kućište se izrađuje od konstrukcionih čelika ili nerđajućih čelika. Vizirno staklo je kaljeno i predviđeno za temperature do 300 C°.  

TIP:EVSK-CP

Hvatači nečistoće sa prirubničkim vezama - radijalni tip

Hvatači nečistoće sa prirubničkim vezama - radijalni tip

Primenjuju se u delovima cevovoda gde nije moguće ugraditi aksijalni tip. Kućište se izrađuje od čeličnog liva ili sivog liva a mrežica filtera od prohroma. Proizvode se za pritiske od PN6 - PN40 bar i u veličinama od DN15-DN300. Finoća filtriranja zavisi od zahteva i može biti od 5µm-25µm (fina filtracija) ili od 25µm-200µm (gruba filtracija). 

TIP:EHR-RPC