Hvatači nečistoće sa prirubničkim vezama - radijalni tip

Hvatači nečistoće sa prirubničkim vezama - radijalni tip

Primenjuju se u delovima cevovoda gde nije moguće ugraditi aksijalni tip. Kućište se izrađuje od čeličnog liva ili sivog liva a mrežica filtera od prohroma. Proizvode se za pritiske od PN6 - PN40 bar i u veličinama od DN15-DN300. Finoća filtriranja zavisi od zahteva i može biti od 5µm-25µm (fina filtracija) ili od 25µm-200µm (gruba filtracija). 

TIP:EHR-RPC