Remont

Osim proizvodnje idustrijske i armaturne opreme, Ergon se istakao i u popravci-remontu proizvoda  i drugih proizvođača. Remonti se vrši prema prijavi kvara korisnika i prema utvrđenom stanju po prijemu u radionicu. Svaki izvršeni remont prati zapisnik o defektaži, tehnička dokumentacija i attest o fukncionalnosti proizvoda nakon popravke i ispitivanja.

Ergon vrši remonte sledećih proizvoda:

-Remont kuglastih slavina

            -Popravka kugle, izrada nove

            -Izrada novih sedišta kugle

            -Popravka vretena ili irada novog,

            -Izrada labirintskog pakovanja vretena,

            -Navarivanje pohabanih ili naprslih delova…

 

-Remont zapornih ventila

            -Navarivanje i ravnanje sedišta ventila,

            -Ravnanje ili izrada nove pečurke,

            -Ispravljanje ili izrada novog navojnog vretena,

            -Promena zaptivanja na vretenu…

-Remont centrifugalnih pumpi

            -Egaliziranje i navarivanje osovine pumpe,

            -Zamena ležajeva,

            -Dovođenje radnog kola da predviđenih dimenzija ili izrada novog,

            -Zamena zaprivača kućišta,

            -Zamena mehaničkog zaptivača…

-Remont nepovratnih ventila

            -Zamena opruge,

            -Ravnanje sedišta,

            -Dorada ili izrada nove pečurke,

            -Navarivanje naprslih delova,

            -Čišćenje navoja u priključcima…

 

-Remont slavina sa pneumatskim pogonom

            -Irada delova slavine ili ventila na zapornom organu,

            -Popravka postojećih ili izrada novih delova za konekciju ventil-aktuator,

            -Proba sklopa

 

Serbian