Vizirna stakla sa prirubničkim krajevima

Vizirna stakla sa prirubničkim krajevima

Primenjuju se gde je dovoljna vizuelna kontrola protoka. Proizvode se sa prirubničkim krajevima,krajevima za zavarivanje SW, BW ili navojnim krajevima. Kućište se izrađuje od konstrukcionih čelika ili nerđajućih čelika. Vizirno staklo je kaljeno i predviđeno za temperature do 300 C°.  

TIP:EVSK-CP