Hvatači nečistoće od plastike - radijalni tip

Hvatači nečistoće od plastike - radijalni tip

Krajevi hvatača nečistoće mogu biti navojni, prirubnički, zavarivački ili za crevo. Materijal kućišta je PEHD (polietilen visoke gustine) ili PPHD (polipropilen visoke gustine). Proizvode se u veličini DN10-DN50 i za pritiske do PN16 bar.  Primenjuju se u postrojenjima za rad sa HCl.

TIP:EHN-PE