Ventili sigurnosti sa oprugom

Ventili sigurnosti sa oprugom su jedan od najprimenjivijih vidova zaštite od prekoračenja dozvoljenog pritiska u cevovodu, posudi, sabirniku… Sigurnosni ventili imaju za cilj da u slučaju prekoračenja pritiska otvore protok fluidu i samim tim rasterete system pod pritiskom i višak fluida ispuste u atmosveru.

Pritisak deluje na sedište ventila i njemu se suprostavlja sila na opruzi, sve dok pritisak ne poraste do vrednosti na koju je opruga podešena, onda počinje otvaranje ventila.

Ergon doo izradjuje sigurnosne ventile od prohroma, čelika ili mesinga. Ventili sigurnosti se primenjuju za kiseonik , azot, argon, ugljen-dioksid, benzine, ….

Ventili sigurnosti sa oprugom - ugaoni tip

Ventili sigurnosti sa oprugom - ugaoni tip

Veza sa cevovodom ili posudom je navojna.Prema priključku u cevovodu navoji mogu biti G, NPT, UNF, W. Primenjuje se za eksplozivne gasove (vodonik H2, isparenja benzina, TNG, CNG). Proizvode se za pritiske od PN6-PN300 bar u veličinama od G3/8”-G2”.  

TIP:EVS-UMSN 

Ventili sigurnosti sa oprugom - ugaoni tip

Ventili sigurnosti sa oprugom - ugaoni tip

Izrađuju se od nerđajućeg čelika. Veza sa cevovodom ili posudom je prirubnička. Primenjuju se za kiseoničke instalacije, cevovode sa tehničkim gasovima, u prehranbenoj i hemijskoj industriji. Proizvode se za pritiske od PN6-PN200bar u veličinama od DN10-DN200.  

TIP:EVS-USP

Ventili sigurnosti visokog pritiska

Ventili sigurnosti visokog pritiska

Izrađuju se od prohroma, konstrukcionig čelika ili mesinga. Primenjuju se kao najvažniji vid zaštite od havarije u sistemima pod visokim pritiskom. Ovo je tip sigurnosnog ventila kod koga se pritisku fluida iz cevovoda preko sedišta i pečurke suprostavlja sila opruge. Konekcija sa cevovodom je navojna veza  i proizvode se za pritiske do Pmax=300 bar i veličine od DN2-DN50.

TIP:EVS-USN