Ventili sigurnosti sa oprugom - ugaoni tip

Ventili sigurnosti sa oprugom - ugaoni tip

Veza sa cevovodom ili posudom je navojna.Prema priključku u cevovodu navoji mogu biti G, NPT, UNF, W. Primenjuje se za eksplozivne gasove (vodonik H2, isparenja benzina, TNG, CNG). Proizvode se za pritiske od PN6-PN300 bar u veličinama od G3/8”-G2”.  

TIP:EVS-UMSN