Ventili sigurnosti visokog pritiska

Ventili sigurnosti visokog pritiska

Izrađuju se od prohroma, konstrukcionig čelika ili mesinga. Primenjuju se kao najvažniji vid zaštite od havarije u sistemima pod visokim pritiskom. Ovo je tip sigurnosnog ventila kod koga se pritisku fluida iz cevovoda preko sedišta i pečurke suprostavlja sila opruge. Konekcija sa cevovodom je navojna veza  i proizvode se za pritiske do Pmax=300 bar i veličine od DN2-DN50.

TIP:EVS-USN