Ventili sigurnosti sa oprugom - ugaoni tip

Ventili sigurnosti sa oprugom - ugaoni tip

Izrađuju se od nerđajućeg čelika. Veza sa cevovodom ili posudom je prirubnička. Primenjuju se za kiseoničke instalacije, cevovode sa tehničkim gasovima, u prehranbenoj i hemijskoj industriji. Proizvode se za pritiske od PN6-PN200bar u veličinama od DN10-DN200.  

TIP:EVS-USP