Oprema za tečne gasove O₂, N₂, Ar, CO₂, N₂O

Oprema za tečne gasove se koristi kao neizbežan deo sistema za utakanje-istakanje i korišćenje gasova u tečnom stanju. Gasovi u tečnom stanju pri 1.013 bar su azot N₂ na -195 °C, kiseonik O₂ na -183 °C, argon Ar na -186 °C, ugljen-dioksid.

Primena tečnog azota je u metalurgiji, hemijskoj industriji, prehrambenoj industriji, poljoprivredi….

Primena tečnog kiseonika je u procesima sagorevanja radi dobijanaj visokih temperature, metaloprerađivačkoj industriji za zavarivanje i sečenje u oblasti zaštite životne sredine, medicine…

Primena tečnog argona je u oblasti zavarivanja, čist ili u smešama sa, za termičku obradu i proizvodnju visokolegiranih čelika, za proizvodnju poluprovodnika…

Slepa navrtka (Blind cap)

Slepa navrtka (Blind cap)

Slepa navrtka (Blind cap), za prirubnicu za tečne gasove. Primenjuje se prilikom transporta tečnih gasova kao vid zaštite od curenja, ukoliko dođe do otkaza zapornih elemenata. Slepa navrtka ima zaptivač PTFE i lanac za povezivanje sa utakačkim mestom na cisternama za transport. Materijal navrtke je mesing.

Navrtka TR90x8

Navrtka TR90x8

Navrtka TR90x8 sa sigurnosnim sistemom i nastavkom za crevo sa spoljašnjim navojem G6/4. Sigurnosni sistem (ključ/ključaonica) na navrtki omogućava da navrtka može da se navije samo na prirubnicu koja je predviđena za isti tečni gas kao i navrtka. Navrtka sadrži i kuglice koje omogućavaju obrtanje priključka za crevo. Materijal navrtke i priključka za crevo je mesing, materijal kuglica je prohrom. Primena je na utakačkim vodovima za tečne gasova. 

Navrtka je izrađena u skladu sa EIGA 909/03/E standard (EIGA CRYOGENIC GASES COUPLINGS FOR TANKER FILLING) 

Čep za zaštitu

Čep za zaštitu

Čep za zaštitu slobodnog dela creva za pretakanje tečnih gasova, na čijem kraju se nalazi navrtka sa „ključaonicom“. Čep ima izrađen „ključ“ na sebi koji odgovara „ključaonici“ na navrtki. Materijal čepa PEHD a lanac je od prohroma. 

„S“ ključ

„S“ ključ

„S“ ključ za stezanje navrtke za tečne gasove. Materijal ključa je prohrom. 

Prirubnica TR90x8

Prirubnica TR90x8

Prirubnica TR90x8 sa sigurnosnim sistemom. Sigurnosni sistem (ključ/ključaonica) na prirubnici omogućava da na prirubnicu može da se navije samo navrtka koja je predviđena za isti tečni gas kao i prirubnica. Materijal prirubnice je prohrom. Primena je na utakačkim vodovima za tečne gasove. DN60 PN40

Prirubnica je izrađena u skladu sa EIGA 909/03/E standard (EIGA CRYOGENIC GASES COUPLINGS FOR TANKER FILLING)