Čep za zaštitu

Čep za zaštitu

Čep za zaštitu slobodnog dela creva za pretakanje tečnih gasova, na čijem kraju se nalazi navrtka sa „ključaonicom“. Čep ima izrađen „ključ“ na sebi koji odgovara „ključaonici“ na navrtki. Materijal čepa PEHD a lanac je od prohroma.