Navrtka TR90x8

Navrtka TR90x8

Navrtka TR90x8 sa sigurnosnim sistemom i nastavkom za crevo sa spoljašnjim navojem G6/4. Sigurnosni sistem (ključ/ključaonica) na navrtki omogućava da navrtka može da se navije samo na prirubnicu koja je predviđena za isti tečni gas kao i navrtka. Navrtka sadrži i kuglice koje omogućavaju obrtanje priključka za crevo. Materijal navrtke i priključka za crevo je mesing, materijal kuglica je prohrom. Primena je na utakačkim vodovima za tečne gasova. 

Navrtka je izrađena u skladu sa EIGA 909/03/E standard (EIGA CRYOGENIC GASES COUPLINGS FOR TANKER FILLING)