Igličasti ventili

Igličasti vetili od prohroma su našli široku primenu u laboratorijama i sistemima sa najodgovornijim zahtevima. Igličasti ventili zbog  konstrukcije pečurke mogu biti i zaporni i regulacioni, što omugućava korisniku i regulaciju izlaznog parametra. Igličasti ventili od prohroma se izrađuju za visoke pritiske i mogu imati navojne krajeve (G,R,NPT,W…) ili sa usečnim prstenovima (ferulama).

Igličasti ventili proizvedeni u Ergon doo imaju:

*Kompaktni dizajn

*Zaptivanje metal-metal(tvrdo), POM-C(meko)

*Tip pečurke regulacioni, samoudesivi

*Radni pritisak 400bar

*Mogućnost ugradnje na panele

*Ispitivanje 600bar

*Ispitivanje proizvoda se sprovodi u obimu 100%

*Garantni rok 2 godine

*Lako izvođenje remonta

Igličasti ventili za fino podešavanje protoka

Igličasti ventili za fino podešavanje protoka

Igličasti ventili za fino podešavanje protoka se proizvode od prohroma i mesinga. Ovaj tip ventila se primenjuje u sistemima gde je važno fino podešavanje protoka ili  kao ventil za rasterećenje, u sistemima u kojima je bitno da ne dođe do naglog pada pritiska. Igličasti ventili za fino podešavanje protoka mogu biti aksijalni ili ugaoni. Krajevi igličastih ventila mogu biti navojni (G, NPT, UNF, W, R...), zavarivački (BW, SW), za ferule ili komibacija navedenih. Ovi ventili se proizvode za pritiske do PN 160bar i u veličinama do  1’.

Igličasti ventili od prohroma

Igličasti ventili od prohroma

Igličasti ventili od prohroma se izrađuju za visoke pritiske, tehničke i medicinske gasove.  Ovaj tip ventila ima zaptivanje metal-metal i regulacionu pečurku.  Kućište ventila se izrađuje od SS304 ili SS316, a pečurka od stelita 6. Igličasti ventili za visoke pritiske biti aksijalni,ugaoni ili sa produženim vretenom. Igličasti ventili sa produženim vretenom su našli primenu kada su u pitanju tečni gasovi ili kada je ventil u takvoj poziciji da ovakva konstrukcija olakšava korišćenje.