Igličasti ventili od prohroma

Igličasti ventili od prohroma

Igličasti ventili od prohroma se izrađuju za visoke pritiske, tehničke i medicinske gasove.  Ovaj tip ventila ima zaptivanje metal-metal i regulacionu pečurku.  Kućište ventila se izrađuje od SS304 ili SS316, a pečurka od stelita 6. Igličasti ventili za visoke pritiske biti aksijalni,ugaoni ili sa produženim vretenom. Igličasti ventili sa produženim vretenom su našli primenu kada su u pitanju tečni gasovi ili kada je ventil u takvoj poziciji da ovakva konstrukcija olakšava korišćenje. Krajevi igličastih ventila mogu biti navojni (G, NPT, UNF, W, R...), zavarivački (BW, SW), za ferule ili komibacija navedenih. Ovi ventili se proizvode za pritiske do PN 400bar i u veličinama do 1/2’.

Tip:EIV-SS