Kolektor za raspršavanje tečnog azota

Kolektor za raspršavanje tečnog azota

Primenjuje se u prehrambenoj indusrtiji. Materijal: prohrom.