Fleksibilne spojnice za baterije boca

Fleksibilne spojnice za baterije boca

Spojnice se izrađuju od prohromskih cevi i zbog svoje konstrukcije su pogodne za siguran transport baterija i omogućavaju brzu montažu prilikom formiranja baterija. Izradu fleksibilni spojnica prati WPQR i svaka spojnica se ispituje hidrotestom na 325 bar, izveštaj o vizuelno-dimenzionoj kontroli i ispitivanje penetrantima.