Trokrake kuglaste slavine sa pneumatskim pogonom

Trokrake kuglaste slavine sa pneumatskim pogonom

Trokrake kuglaste slavine sa pneumatskim pogonom  dvosmernog dejstva sa priključcima za toplu vodu. Imaju kućišta koja su obložena plaštom a između plašta i kućišta prolazi topla voda koja održava fluid uvek na željenoj temperaturi. Sistem se primenjuje u prehrambenoj industriji u proizvodnji čokolade. Veze sa cevovodom mogu biti prirubničke, navojne, zavarivačke ili sa priključkom za crevo.

TIP: TKS-SP-O-PD