Razvoj kuglastih slavina od aluminijuma

Na zahtev  našeg domaćeg partnera razvili smo kuglaste slavine od aluminijuma. Slavine su malih gabarita DN4 i PN16 i koriste se za zatvaranje i propuštanje ulja u sistem. Kuglaste slavine su uspešno testirane na cikluse otvranja i zatvaranja od 5000 puta i na različitim tempreaturama, od -30 C do +50, tako da ni jednom nije indetifikovano curenje. 

Serbian