Pumpe za dekarbonizaciju

Pumpe za dekarbonizaciju

Ovo su najčešće prenosne pumpe i postavljaju se na kolica. Isporučuju se sa komndnim ormanom, tako da samo uključivanje pumpe u postrojenju ne može da dovede do pogrešnog smera elektromotora. Primenjuju se u dekarbonizaciji kotlova, izmenjivača, cevovoda… Veza sa cevovodom može biti prirubnička ili za creva.  

TIP:ECP-ZD