Prenosne jednostepene centrifugalne pumpe

Prenosne jednostepene centrifugalne pumpe

Ugrađuju se u sisteme sa agresivnim fluidima. Ugrađuje se mehanički zaptivač ili pletenica.  Priključci su prilagođeni spojnicama za crevo. Usis-potis: 1/2”-2” do 3/8”-5/4”.  

TIP:ECP-SP