Nepovratni ventili od plastike - radijalni tip

Nepovratni ventili od plastike - radijalni tip

Krajevi nepovratnih ventila mogu biti navojni, zavarivački ili za crevo. Kućište se izrađuje od PEHD (polietilen visoke gustine) ili PPHD (polipropilen visoke gustine). Proizvode se u veličini od DN10-DN50 i za pritiske do PN16 bar.  Primenjuju se u postrojenjima za rad sa HCl.

TIP:ENV-PE