Kosi nepovratni ventil od prohroma

Kosi nepovratni ventil od prohroma

Primenjuje se u oblasti tečnih gasova, farmaceutske i prehrambene industrije. Proizvode se sa prirubničkim krajevima, navojnim krajevima ili sa krajevima za zavarivanje (BW, SW). Proizvode se od DN10-DN250.

Tip: ENV-K-SP