Cilindri za TNG prema EN ISO 6251

Cilindri za TNG prema EN ISO 6251

Cilindri za TNG prema EN ISO 6251 služe za ispitivanje korozije na bakarnoj traci. U cilindar se puni tečni naftni gas i preko ventilia i uronjene cevi ispušta deo fluida tako da se u cilindru nalazi deo gasne i deo tečne faze. U cilindru se nalazi i polirana bakarna traka. Cilindar se stavlja u kupatilo sa toplom vodom i podiže se temperatura. Nakon predviđenog vremena provedenog na povišenoj temperaturi, cilindar se rasterećuje i bakarna traka se poredi sa referentnom trakom.