Cilindri za tečna goriva prema EN ISO 2160

Cilindri za tečna goriva prema EN ISO 2160

Cilindri za tečna goriva prema EN ISO 2160 se koriste za ispitivanje korozije na bakarnoj traci. U cilindru se nalazi polirana bakarna traka. 

Cilindar se spušta u kupatilo i podiže se temperatura. Posle predviđenog vremena cilindar se vadi iz kupatila i bakarna traka se poredi sa referntnim.