Centrifugalne pumpe za proizvodnju alkoholnog sirćeta

Centrifugalne pumpe za proizvodnju alkoholnog sirćeta

Uređaji su sastravljeni iz pumpe za cirkulaciju kiseline i ventilatora koji ubacuje vazduh i reaktor. Veze sa cevovodom su priključci za crevo, navoji za prehranbene uređaje ili prirubnice.

TIP:ECP-SS