Centrifugalne pumpe za HCL i ostale visoko agresivne tečnosti

Centrifugalne pumpe za HCL i ostale visoko agresivne tečnosti

Pumpe se izrađuju od plastičnih masa, a dinamičko zaptivanje se vrši preko mehaničkog zaptivača. Pumpa je sa pratećom opremom i sadrži: uređaj za zaštitu od rada na suvo, nepovratni ventil, slavinu za odvazdušenje i komandni orman.

TIP:ECP-PE-H