Centrifugalne pumpe sa potopljenim radnim kolom i suvim pogonskim delom

Centrifugalne pumpe sa potopljenim radnim kolom i suvim pogonskim delom

Namenjene su regulaciji nivoa u sabirnim bazenima ili bunarima. Transportovane tečnosti mogu biti agresivne ili neagresivne. 

TIP:ECP-VB