Boce za uzorkovanje vazduha

Boce za uzorkovanje vazduha

Boce za uzorkovanje vazduha se izrađuju od prohroma i deo su sistema za uzorkovanje. Zbog sve češće potrebe za analizom životne sredine razvili smo boce za uzorkovanje vazduha zapremene od 250 ml, 500 ml, i 1000 ml, a mogu se izraditi i po specijalnoj narudžbini. Osim manometra boce mogu imati mesto za termo sondu.